Tervetuloa Sexypöxyt ry:n vuosikokoukseen, joka pidetään 30.10.2018 klo 19.00 osoitteessa Runkotie 2, Espoo. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset, sekä ajankohtaiset asiat. Seuran jäsenet tervetuloa päättämään yhteisistä asioista. 

ESITYSLISTA

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat (2).
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Määrätään varsinaisten ja kannattavien henkilö- ja yhteisöjäsenten jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
4. Valitaan johtokunnalle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 3-5 muuta johtokunnan jäsentä ja kaksi (2) tilintarkastajaa varamiehineen
seuraavalle vuodelle
5. Toimintakertomus 2018, Toimintasuunnitelma, vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle
6. Päätetään sääntöjen 10 §:n määräämissä rajoissa seuran kokouksen koollekutsumistavasta
7. Käsitellään muut kokoukselle esitettävät asiat
8. Kokouksen päättäminen


Osa 2 palkitaan ansioituneet 2018
Aika pe 2.11 Tallink-Silja Symphony (Kokoustilat 18-22:00)

Seuraava ottelu