Hyvät veljet!

SexyPöxyt Ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään perjantaina 2.11.2012 klo 18:00 Hotelli Westin Warsaw:n kokoushuoneessa Copernicus III (Al Jana Pawla II 21, 00-854 Warszawa).

Kokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat (2).
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Määrätään varsinaisten ja kannattavien henkilö- ja yhteisöjäsenten jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle..
4. Valitaan seuran hallitukselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 3-5 muuta hallituksen jäsentä ja kaksi (2) tilintarkastajaa varamiehineen seuraavalle vuodelle.
5. Käydään läpi toimintakertomus kuluvalta vuodelta ja vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle.
6. Päätetään sääntöjen 10 §:n määräämissä rajoissa seuran kokouksen koollekutsumistavasta.
7. Käsitellään muut kokoukselle esitettävät asiat ja palkitaan ansioituneet 2012.
8. Päätetään kokous.

Tervetuloa!

SexyPöxyt Ry:n hallituksen puolesta
Pekka Huhta
Hallituksen puheenjohtaja 2012